OPRODENT s.r.o.
ODBORNÁ PRÍPRAVA V RADIAČNEJ OCHRANE PRE ZUBNÝCH LEKÁROV
Naša firma OPRODENT s.r.o. má pre poskytovanie odbornej prípravy na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva potrebné povolenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydané v súlade s legislatívnymi predpismi.
KURZY

Dostupné sú dva e-learningové kurzy – základná odborná príprava a aktualizačná odborná príprava.

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA                    16. hodinový kurz              249 € ZAKÚPIŤ KURZ
Základná odborná príprava | 16. hod. | 249 €
Základná odborná príprava podľa zákona č. 87/2018 Z.z., v rozsahu trvania 16 hod. – obsahuje všeobecnú a špecifickú časť odbornej prípravy.
V rámci všeobecnej časti odbornej prípravy je vypracovaných 5 základných kapitol a v rámci špecifickej časti odbornej prípravy sú vypracované 2 základné kapitoly:

VŠEOBECNÁ ČASŤ ODBORNEJ PRÍPRAVY
Základy fyziky ionizujúceho žiarenia
Základné rádiologické jednotky
Biologické účinky ionizujúceho žiarenia
Základné princípy, zásady a postupy radiačnej ochrany
Právne predpisy z oblasti radiačnej ochrany
ŠPECIFICKÁ ČASŤ ODBORNEJ PRÍPRAVY
Použitie ionizujúceho žiarenia v zubnom lekárstve
Požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pri používaní zubných röntgenových prístrojov

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA              8. hodinový kurz              149 € ZAKÚPIŤ KURZ
Aktualizačná odborná príprava | 8. hod. | 149 €
Aktualizačná odborná príprava podľa zákona č. 87/2018 Z.z. v rozsahu trvania 8 hod.
V rámci všeobecnej časti odbornej prípravy je vypracovaných 5 základných kapitol a v rámci špecifickej časti odbornej prípravy sú vypracované 2 základné kapitoly:

VŠEOBECNÁ ČASŤ ODBORNEJ PRÍPRAVY
Základy fyziky ionizujúceho žiarenia
Základné rádiologické jednotky
Biologické účinky ionizujúceho žiarenia
Základné princípy, zásady a postupy radiačnej ochrany
Právne predpisy z oblasti radiačnej ochrany
ŠPECIFICKÁ ČASŤ ODBORNEJ PRÍPRAVY
Použitie ionizujúceho žiarenia v zubnom lekárstve
Požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pri používaní zubných röntgenových prístrojov

PREČO SI ZVOLIŤ ODBORNÚ PRÍPRAVU VO FORME E-LEARNINGU?

✔ ekonomická a časovo efektívna forma odbornej prípravy,
✔ vzdelávanie prehľadne, zrozumiteľne a pútavo,
✔ obsah garantovaný odborníkmi v odbore radiačnej ochrany,
✔ možnosť telefonickej alebo e-mailovej komunikácie s lektorom,
✔ dostupné kdekoľvek a kedykoľvek z mobilu, tabletu či PC,
✔ možnosť kedykoľvek prerušiť kurz, príp. sa vrátiť k už absolvovaným kapitolám,
✔ na konci každej kapitoly niekoľko otázok na overenie pochopenia tematiky,
✔ kurz ukončený záverečným testom bez obmedzenia pokusov,
✔ na záver vydanie potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy
     na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom
     ožiarení v oblasti zubného lekárstva
KONTAKTNÝ FORMULÁR


KONTAKT

+421 908 666 543
info@oprodent.sk
Mierová 18718/171A, 821 05 Bratislava


FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 54897637
DIČ: 2121843922
Banka: Fio banka
IBAN: SK15 8330 0000 0028 0242 4883
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Mail: info@oprodent.sk
Informácie: +421 908 571 196
Technická podpora: +421 908 666 543
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 54897637
DIČ: 2121843922
Banka: Fio banka
IBAN: SK15 8330 0000 0028 0242 4883
Všetky práva vyhradené. Created by Graphic Solutions s.r.o.
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.