ODBORNÁ PRÍPRAVA V RADIAČNEJ OCHRANE PRE ZUBNÝCH LEKÁROV
AKO TO FUNGUJE ?1. Registrácia a prihlásenie účastníka
Podmienkou pre absolvovanie e-learningu je registrácia a prihlásenie účastníka. V sekcii PRIHLÁSIŤ - REGISTRÁCIA užívateľ vypíše potrebné údaje a následne obdrží overovací email na uvedenú mailovú adresu. Po overení účtu systém ponúkne užívateľovi prihlásenie. V prípade zabudnutého hesla bude k dispozícií možnosť jeho obnovy.

2. Výber a kúpa konkrétneho kurzu
V sekcii ON-LINE KURZY si prihlásený užívateľ zvolí požadovaný kurz a klikne na možnosť „zakúpiť kurz“. Následne bude užívateľ presmerovaný na platobnú bránu, príp. na pokyny na platbu prevodom na účet. Potvrdenie objednávky aj s údajmi k platbe budú zaslané na mailovú adresu užívateľa. Po realizácii platby užívateľ obdrží potvrdenie o úhrade kurzu na mailovú adresu.

3. Spustenie e-learningu
Na hornej lište sa objaví žlté tlačidlo SPUSTIŤ KURZ. Po spustení kurzu bude užívateľ presmerovaný k prehľadnému obsahu kapitol – kliknutím na prvú kapitolu sa začne prezentácia. Prezentácia je rozdelená na podkapitoly, pričom každá podkapitola má nastavenú dĺžku trvania a nie je možné preskočiť ju. Na konci prezentácie sú kontrolné otázky, ktorých správne zodpovedanie 70% úspešne ukončí danú kapitolu a sprístupní ďalšiu kapitolu v poradí. V prípade potreby je možné kedykoľvek sa vrátiť k absolvovanej kapitole. Absolvované kapitoly sú farebne odlíšené od kapitol, ktoré je ešte potrebné absolvovať. Možnosť absolvovať záverečný test bude ponúknutá po úspešnom absolvovaní všetkých kapitol. V prípade správneho zodpovedania 70% otázok bude možné ukončiť kurz a získať certifikát.

4. Ukončenie e-learningu a zisk potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy
Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu získa účastník kurzu potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy. Pozn.: potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy nenahrádza osvedčenie o odbornej spôsobilosti – osvedčenie vydáva ÚVZ SR.
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Mail: info@oprodent.sk
Informácie: +421 908 571 196
Technická podpora: +421 908 666 543
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 54897637
DIČ: 2121843922
Banka: Fio banka
IBAN: SK15 8330 0000 0028 0242 4883
Všetky práva vyhradené. Created by Graphic Solutions s.r.o.
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.